ارتباط با ما

نمـــایشـــگاه و انبــــــــار مــــرکـــــزی:

اتوبان امام رضا،۲کیلومتربعد از خاور شهر ،تهــران پــلاست.

تلفن تماس:

  ۰۹۹۰۹۶۰۷۰۰۱   ابراهیمی

کانال تلگرامteplast@